Společnost Kovobel sklízí úspěchy ve 30 zemích světa

Výrobní družstvo KOVOBEL založené v roce 1966 v Bělé nad Radbuzou navazuje na tradici delší než půl století. Původní závod, postavený s cílem stabilizovat obyvatelstvo v pohraničí, se zabýval výrobou čističek na obilí a míchaček na betonové směsi. Od roku 1967 se družstvo začalo věnovat převážně technologiím pro chov drůbeže a jejich dodávkám do tuzemska a vývozem do sousedních zemí tehdejšího východního bloku.

Po roce 1989 bylo třeba řešit nesnadnou porevoluční politicko-ekonomickou situaci a zajistit dostatek práce pro tehdejších téměř pět set zaměstnanců. Omezovala se výroba a bylo nutné hledat nové možnosti odbytu. Jednalo se zejména o výrobu nejrůznějších kovových produktů a konstrukcí, například palet pro automobilky do Německa. Právě z kooperace s německou firmou Macon se zrodil druhý výrobní směr firmy – skládací skladovací kontejnery KOVOBEL.

Spolupráce s firmou Macon založená na německé technologii a českém umu přinesla první dodávky kompletních kontejnerů do Německa, Rakouska a Švýcarska. Esem v rukávu se pak stala neschopnost německé firmy řádně obchodovat a po jejím krachu Kovobel odkoupil technologii a stal se tak plnohodnotným výrobcem s počáteční kapacitou až čtyři tisíce kusů kontejnerů ročně.

Současně našel i nového dealera, firmu TBV Berwangen, se kterou spolupracuje Kovobel do dnešního dne a která je jeho exkluzivním obchodním partnerem pro Německo a Švýcarsko. Se strategií dealerů, tedy místních dovozců, pracuje Kovobel ve všech zemích, do kterých kontejnery dodává. Pouze v Česku dodává Kovobel koncovým zákazníkům napřímo.

Stále jsme vyráběli technologie pro drůbež a jakmile jsme naplno rozjeli výrobu kontejnerů, měli jsme dva samostatné, na sobě nezávislé výrobky, které zaručují ekonomickou stabilitu firmy,“ dodává Emil Beber, předseda představenstva družstva.

Cítili se na víc než exportovat jen do tří zemí, proto se kolem roku 2000 obrátili na agenturu CzechTrade a začali s její pomocí oslovovat nové zahraniční partnery. Dnes produkty z Domažlic, které vyrábí více než sto zaměstnanců, dodávají dealerům do třiceti zemí. Na celkovém obratu 480 milionů korun za rok 2017 se export podílí necelými padesáti procenty. Vizí Kovobelu je dodávat výrobky a technologie i do třetích zemí světa a tím si zabezpečit trvalý odbyt.

K úspěchu firmy určitě přispělo několik zásadních kroků. Kovobel nešel jako někteří výrobci cestou zrušení technologického zázemí za účelem spoření. I v době, kdy téměř neměl z čeho vyplácet mzdy, bylo jasné, že bez zachování konstrukce, vývoje a technologického zázemí by se stal jen další firmou na kooperace pro Němce a nikdy už ne plnohodnotným výrobcem.

U obou výrobních řad se neustále inovuje, ať už výrobou voliérových systémů pro drůbež nebo rozšiřováním sortimentu kontejnerů ze standardních s dvoukřídlovými  dveřmi v čele na další desítky různých variant. Tyto varianty se dají doplnit o mnohá příslušenství, jako je vyztužení střechy, nájezdy, závory, regály, okna, ventilační mřížky a podobně. I technologie výroby se neustále inovuje, a to včetně modernizace pracovišť.

Ruku v ruce s tím jde i personální politika, ve které má Kovobel jasno.

„Když k nám zaměstnanci nastoupí, už obvykle neodejdou. Snažíme se, aby se cítili v práci dobře a aby neměli potřebu jít k jinému zaměstnavateli,“ říká Emil Beber. Situaci navíc komplikuje fakt, že se sídlo firmy nachází nedaleko německých hranic. Proto poskytuje svým zaměstnancům výhody v podobě vysokého příspěvku na dovolenou, bonusu dvou platů ročně navíc, podnikové jídelny a přátelského prostředí.

Předseda představenstva výrobního družstva Kovobel oprávněně drží titul Manažer roku 2016 jako ocenění práce celého kolektivu firmy.

VÍTE, ŽE …

Jméno firmy vzniklo opačně, než je obvyklé. Umělecký malíř František Šlégl vytvořil logo, které v sobě v té době ještě neslo původní název družstva Kovo Bělá nad Radbuzou.

Název firmy tedy vznikl spojením slova KOV (surovina), OVO (vajíčko) a BEL (Bělá nad Radbuzou).

Sloučením symboliky a názvu družstva se vytvořil název nový – KOVOBEL, který začala firma používat od roku 1971 jako logo a od roku 1991 jako název společnosti.

Exportní úspěchy Czech Trade