Agentura CzechTrade představila na European Utility Week 2018 sedmičku českých firem

Euroepan Utility Week 2018 je největší evropská událost roku v oblasti smart utilities a smart energy, která spojuje přes 12 tisíc evropských špiček a vizionářů s předními poskytovateli služeb a řešení. Letos proběhla tato mezinárodní událost ve Vídni a díky agentuře CzechTrade nechyběli ani zástupci českých firem. Kromě zaběhlých společností jako je Logarex, VIPA CZ nebo Mycroft Mind, využili možnost prezentovat se také čtyři české startupy. Při této příležitosti jsme vyzpovídali všechny jejich zástupce


NEURON SOUNDWARE

Čím se společnost zabývá?

Společnost Neuron soundware vyvíjí technologii, která dokáže pomocí analýzy zvuku detekovat poruchy strojů a zařízení. IoT zařízení s názvem Neuron Box umí monitorovat libovolný stroj až na 6 různých místech, typicky těch s největší poruchovostí. Nahraný zvuk je zpracováván modelem umělé inteligence, který zvládne identifikovat známé poruchy, vyhodnotit anomálie a zaslat varování obsluze, což umožní předcházet poruchám. Technologie je v současnosti úspěšně nasazena například pro monitoring kogeneračních jednotek, které se využívají při výrobě energie a tepla.

V čem tkví její jedinečnost?

Když se mluví o prediktivní analýze, většina si představí matematické analýzy, vibrační diagnostiku, měření pomocí teploty a podobně. Automatizovaný monitoring pomocí analýzy zvuku v průmyslu není úplně běžný. Sice na trhu existují firmy, které pracují se zvukem, ale žádná není tak specializovaná a pokročilá v metodách umělé inteligence jako Neuron soundware.

Jaký startupový akcelerátor ji posunul vpřed?

Úplně prvním akcelerátorem byl Startupyard, díky kterému byla rozvinuta prvotní myšlenka a způsob, jak tuto technologii dále vyvinout.  Dalším byl například Airbus BizLab v Hamburku, který dal zakladatelům možnost pracovat na projektu přímo v továrně Airbus v Německu. Následoval ještě německý SAP Industry 4.0 akcelerátor, kde byla možnost si vyzkoušet integrační scénáře do systémů SAP. V roce 2016 vyhrál Neuron soundware Nápad roku v České republice v kategorii startup, kterou vyhlašuje společnost Vodafone. Významným milníkem bylo rovněž zařazení Neuron soundware mezi Cool Vendors globální analytickou firmou Gartner.

Jaké jsou její plány do budoucna?

Dokud firma bude považována za startup, bude vedení dál využívat benefitů a bonusů, které jsou s tím spojené – otevřené dveře do akceleračních programů, na konference a veletrhy. V lednu 2019 plánuje na trh uvést novou verzi HW, nBox 12, který za stejnou cenu zvládne nahrávat a zpracovávat až 12 kanálů zvuku a umožní i plnohodnotný edge computing. Firma se rovněž připravuje na vstup nových investorů, kteří umožní další růst a mezinárodní expanzi.


SHARRY EUROPE

Čím se společnost zabývá?

Sharry Europe vzniklo v roce 2016 a poskytuje softwarovou platformu pro moderní kancelářské budovy. Ta integruje čtyři systémy, kterými jsou přístup do budov, parkování, sdílené služby a podpora interní komunity. Platforma umožňuje například vstup do budov pomocí mobilních telefonů, nastavení dynamických zón v garážích, rozpoznávání SPZ, nebo rychlou komunikaci mezi lidmi v budově.

V čem tkví její jedinečnost?

Sharry je jedinečné v komplexnosti služeb, které propojuje. Software chce pokrýt všechny situace, kdy budova „komunikuje“ s lidmi uvnitř.

Jaký startupový akcelerátor ji posunul vpřed?

Dosud žádný nevyužila, v novém roce se však zúčastní programu Czech Accelerator, za kterým stojí instituce CzechInvest. Jde o tříměsíční program v New Yorku, do kterého se dostala na základě výběrového řízení.

Jaké jsou její plány do budoucna?

V příštím roce chce společnost vstoupit na nové trhy. Zajímají ji především německy mluvící země, Velká Británie, Skandinávie a USA.


VISIONQ.CZ

Čím se společnost zabývá?

Startupová společnost VisionQ.cz vznikla v roce 2016 a zabývá se zprostředkováním informací o spotřebě elektřiny domácnostem i firemním zákazníkům tak, aby si ji mohli sami efektivně a zodpovědně řídit. Jádrem systému je senzor – „chytrá krabička“ – Eliot, která po připojení pomocí magnetu na optický port běžného statického elektroměru provádí odečet každých patnáct minut a jednou za hodinu posílá tuto informaci formou zprávy o spotřebě prostřednictvím nízkoenergetické sítě internetu věcí (IoT) do počítačové aplikace. Ta se stará o jasné a přehledné zobrazení spotřeby formou grafů a tabulek na mobilních telefonech, tabletech i monitorech stolních počítačů.

Čí to byl nápad?

Nápad pochází od Jiřího Merze, zakladatele firmy, který kdysi řešil problém s vysokým nedoplatkem za elektřinu způsobeným elektrickým vytápěním jeho vjezdu do domu. Na trhu hledal systém, který by mu online informace o spotřebě dokázal poskytnout. Žádný však nenašel, a proto vynalezl vlastní.

V čem tkví její jedinečnost?

Je jediná, kdo dokáže získat takovou informaci přímo z elektroměru. S ní se společnost VisionQ.cz dostala do finále soutěže Startup roku vyhlašovanou společností Vodafone, kde získala zvláštní cenu týdeníku Ekonom a poději také nabídku od CzechTrade na účast na EUW 2018.

Jaký startupový akcelerátor ji posunul vpřed?

Firmě pomohla soutěž Nápad roku, která pro ni byla přelomová. Díky tomu získala nejen řadu nových obchodních kontaktů ale i možnost účastnit se celé řady akcí a programů pro začínající technologické společnosti (například se účastní programu Google Academy for Startups, kde formou pravidelných workshopů a prezentací přibližuje všechny klíčové oblasti, nutné pro zdárný rozvoj nové firmy).


ICE GATEWAY

Čím se společnost zabývá?

Německá firma ICE Gateway s pobočkou v Praze nabízí městům chytrá řešení, která umožňují jednoduše vylepšovat stávající infrastrukturu a přidávat k ní nové funkce a služby zkvalitňující život obyvatel. Mezi ně patří ovládání osvětlení, monitorování dopravy a ovzduší, parkování, bezpečnostní systémy, dobíjení elektromobilů, WiFi, sdílení informací pro obyvatele a další. ICE Gateway přináší spolehlivou „end-to-end“ infrastrukturu, která pokrývá všechny potřeby města, a v rámci které je možné jednoduše a kdykoli přidávat nové služby a funkce.

Jaké jsou její plány do budoucna?

S narůstajícím počtem projektů se společnost transformuje ze startupu v zajetou firmu. Aktuálně pracuje na projektech v Praze, Galantě, Berlíně a v Düsseldorfu. V Praze se jedná o doposud největší pražský „Smart City“ projekt realizovaný na Karlínském náměstí a v jeho okolí, kde se ICE Gateway podílí na instalaci 92 nových chytrých svítidel s LED světelným zdrojem a vestavěnou inteligencí.


VIPA CZ

Čím se společnost zabývá?

Jedná se o českou firmu, která primárně nabízí služby v rozúčtování nákladů na vytápění. Druhou separátní oblastí je výroba a vývoj elektroniky. Firma vznikla již v roce 1990 a kromě českého trhu působí také na slovenském a polském. Tam se VIPA CZ dostala právě díky veletrhu EUW. Na prvním ročníku uzavřeli partnerství s polskou firmou. Dále také potkali zajímavý kontakt ze Švédska, který nyní udržují. K uzavření zahraničního kontraktu u nich dojde často až po zhruba 3 letech.

Čí to byl nápad?

Nápad pochází od otce současného majitele Petra Patočky a vznikl už v 80. letech na Technické univerzitě v Liberci.

 Jaké jsou její plány do budoucna?

Firma má v plánu investovat do rozvoje dalších elektronických prvků v oblasti submeteringu a sledovat trendy v oblasti nabízených služeb.


MYCROFT MIND

Čím se společnost zabývá?

Jde o brněnskou společnost, která vyvíjí portfolio inovativních softwarových řešení s využitím big data technologií pro sběr, zpracování a analýzu dat z inteligentních sítí, takzvaných Smart Grids. Oblasti zaměření jsou lokalizace netechnických ztrát, identifikace fázového připojení, monitorování nabíjení elektromobilů (EV), profilování chování zákazníků a mnohé jiné. Mycroft Mind díky své analytice a machine learningu poskytuje lepší viditelnost distribuční sítě a předpovídá trendy a vzorce chování potřebné pro optimální plánování spotřeby energie, s cílem snížení nákladů na nákup elektrické energie, včasná detekce provozních problémů týkajících se např. v dopravě energetické soustavy metra (predictive maintenance, …). Projekty realizují v Česku pro CEZ Distribuce, ale také v zahraničí a to hlavně ve Španělsku v Iberdrola, Kanadě ve Fortis Vancouver, v Indii nebo Kataru. Participuji i na projektech v oblasti Smart Cities a IoT predictive maintenance.

Jaký startupový akcelerátor ji posunul vpřed?

Firma se zúčastnila akceleračního programu v Portugalsku pod záštitou energetiky EDP, kde byla vybrána jako jedna z deseti inovativních společností z dvou stovek společností celého světa. Dostala se tam na základě podané žádosti, po které následovala tři kola výběrového řízení. Momentálně se uchází o program ve společnosti Innogy Neměcko a NTT Data v Tokio.

Jaké jsou její plány do budoucna?

Firma aktuálně hledá investiční ale i strategické obchodní partnery. Připravuje řadu zajímavých případových studii v oblasti smart cities a pracuje na novém produktovém designu ve stávajícím uživatelském rozhraní.


LOGAREX

Čím se společnost zabývá?

Logarex je česká firma, která nabízí elektroměry pro domácnost, jejichž součástí je dálkový odečet a analýza dat. Firma byla založena v roce 2011 společností Kohinoor v Českých Budějovicích.

V čem tkví její jedinečnost?

Technologie jsou standardizované normami, ve kterých se Logarex pohybuje, nicméně nabízí o krok lepší řešení. Zúčastňuje se energetických tendrů, kde si zadavatelé přesně definují, co chtějí. Nejvíce tendrů, do kterých se firma hlásí, je v Německu, ale také v České republice a na Slovensku. Konkurence je v téhle oblasti obrovská, ale také nároky, takže ne každá společnost je dokáže splnit.

Jaké jsou její plány do budoucna?

Logarex se zabývá systémem dobíjecích stanic pro elektromobily a v dohledné době plánuje velmi silnou nabídku. To vše je propojeno s měřením, kterým se zabýváme již teď.

Exportní úspěchy Czech Trade