Exportní cesty firmy TVD na německý trh

Firma TVD, celým názvem Technická výroba, a.s., začínala podnikat krátce po revoluci v roce 1989. Ze 4 divizí se ta hlavní zabývá zpracováním plechu se zaměřením na plechové rozvaděčové skříně a podobné produkty. Celá skupina zaměstnává přes 600 pracovníků, z toho se asi 450 věnuje právě zpracování plechů a výrobě rozvaděčových skříní. Na české poměry se tedy nejedná Přečíst si víc oExportní cesty firmy TVD na německý trh[…]

Exportní úspěchy Czech Trade