Česka armatura má úspěch v zahraničí

Skupina MPOWER sdružuje firmy operující v oboru vývoje, technologií, inženýrství a dále také v oblasti výroby a servisu armatur (například pro klasickou a jadernou energetiku). Výrobky se uplatňují taktéž v chemickém, petrochemickém a hutním průmyslu. MPOWER navazuje na dlouholetou tradici vývoje a výroby průmyslových armatur a disponuje vlastním technickým a výrobním know-how. V roce 2016, díky Přečíst si víc oČeska armatura má úspěch v zahraničí[…]

Exportní úspěchy Czech Trade