29.05.2017

20 let CzechTrade

1997
29.05.1997

Založení CzechTrade

30.05.1997

Ministr Vladimír Dlouhý dává zelenou založení agentury pro podporu exportu.

30.05.1997

Předchůdcem agentury CzechTrade je Centrum vnějších ekonomických vztahů (CVEV).

30.05.1997

Vzorem se stávají zahraniční Trade Promotion Organisations (TPO).

1998
30.05.1998

Základem jsou informační služby pro exportéry, postupně se přidávají služby asistenční a vzdělávací.

30.05.1998

CzechTrade od začátku působí v regionech ČR.

30.05.1998

Dotační program PHARE a v rámci něho roční pobyty expertů v zahraničí jako základ pro pozdější zahraniční kanceláře (Španělsko, Čína, Egypt, Brazílie, Indie a Polsko).

1999
30.05.1999

vytváření nové strategie

30.05.1999

Vytváří se strategie do roku 2004, jejímž cílem je posunout služby agentury CzechTrade na úroveň srovnatelnou s evropskými TPO.

30.05.1999

CzechTrade se stává součást vládní podpory exportu.

30.05.1999

Příprava na otevření plnohodnotných zahraničních kanceláří od roku 2000 ve Francii, Chorvatsku, Polsku, Španělsku, Ukrajině a Velké Británii.

2000
30.05.2000

rozvoj služeb

30.05.2000

Program pro MSP „Podpora exportu“ (vytvoření cizojazyčných propagačních materiálů a internetových prezentací exportérů).

30.05.2000

Začíná se nabízet aktivní vyhledávání zahraničních poptávek a informace o veřejných zakázkách ve světě.

30.05.2000

Klíčovým médiem se stává internet (služby Product of the Month, CzechTrade Product Show Case, Free Capacity, Czech Business Links 2000 atd.).

2001
30.05.2001

CzechTrade má největší proexportní portál v ČR – denně aktualizované informace ze zahraničí a nově i web pro zahraniční zájemce v jazykových mutacích, jako je i arabština, turečtina, vlámština atd.

30.05.2001

Služby zahraničních kanceláří jsou zpoplatněny.

30.05.2001

Nová priorita: agrární export (propagace zemědělských a potravinářských firem v zahraničí).

2002
30.05.2002

nový portál pro podnikatele

30.05.2002

Naplno zahájen provoz portálu BusinessInfo.cz, který se stal oficiálním místem informací státní správy.

31.05.2002

Zaveden systém managementu jakosti podle ISO 9001:2000, certifikát od Det Norske Veritas, agentura CzechTrade se stává třetí národní proexportní agenturou. v Evropě (po Irsku a Finsku), která má certifikát.

31.05.2002

Ničivé povodně v ČR – v rámci agentury CzechTrade byla zřízena povodňová linka pro koordinaci nabídky humanitární pomoci ze strany českých firem.

2003
31.05.2003

CzechTrade se poprvé zařazuje mezi 100 nejobdivovanějších firem v ČR a obsazuje 2. místo v kategorii Činnosti v oblasti nemovitostí, služby pro podniky.

31.05.2003

Ocenění získává i portál BusinessInfo.cz za nejlepší informační server v sekci import/export v rámci projektu AGRIS.

2004
31.05.2004

Firmy mohou od července 2004 žádat o finanční dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), ve kterém je i program Marketing doposud dotovaný ze státního rozpočtu.

31.05.2004

Je zaveden nový informační systém SINPRO s databází klientů a zakázek a dokončen projekt Adresář exportérů (webové prezentace českých firem pro zahraniční zájemce).

31.05.2004

Novinkou na mediálním trhu se stává měsíčník Hospodářských novin a agentury CzechTrade s názvem Exportér.

2005
31.05.2005

podpora vývozních aliancí

31.05.2005

Firmy se podle oborů sdružují do vývozních aliancí a využívají větší šance uspět v zahraničí, k dispozici je jim i dotační program Aliance.

31.05.2005

Web agentury CzechTrade se umisťuje v soutěži WebTop100 v rámci kategorie Veřejná správa na 3. místě, celkově na 17.

31.05.2005

Firmy se zapojují do obnovy a rekonstrukce oblastí v jihovýchodní Asii postižených vlnou tsunami, ze státního rozpočtu je na to vyhrazeno 200 mil. Kč., informačním místem je portál BusinessInfo.cz.

2006
31.05.2006

CzechTrade je jedním ze 46 specializovaných míst na světě, která jsou prostředníky mezi firmami a Světovou bankou (zprostředkování projektů a tendrů SB českým podnikům).

31.05.2006

Je zaveden elektronický dotazník exportní připravenosti, který firmám pomáhá zjistit jejich silné a slabé stránky v souvislosti s přípravou na export.

31.05.2006

V rámci nové strategie se agentura CzechTrade snaží být firmám rovnocenným partnerem a chovat se více jako komerční podnik a méně jako státní organizace, definuje si nové klíčové ukazatele pro posuzování efektivity činnosti.

2007
31.05.2007

agentura jako moderní nástroj podpory exportu

31.05.2007

Největší prioritou je rozvoj zahraniční sítě (poskytování profesionálních služeb zahraničními kancelářemi je největší přidanou hodnotou agentury).

31.05.2007

CzechTrade spouští Kurz obchodní diplomacie (KOD), který je v rámci Exportní akademie unikátním vzdělávacím programem, zaměřeným na zkvalitňování úrovně služeb státu na podporu exportu. Je uvedena i komerční novinka: kurz Úspěšný exportér.

2008
31.05.2008

Spouští se nový projekt Design pro export.

31.05.2008

Zlatá medaile pro CzechTrade – zahraniční kancelář ve Vietnamu byla vyznamenána zlatou medailí za výstavní stánek agentury CzechTrade na Vietnam Expo 2008 v Hanoji.

31.05.2008

CzechTrade chrání svou značku a získává oficiální potvrzení zaregistrování slovní ochranné známky CzechTrade u Úřadu průmyslového vlastnictví.

2009
31.05.2009

hledání inspirace

31.05.2009

Setkání proexportních agentur – na pozvání agentury CzechTrade se do Prahy sjíždějí zástupci evropských organizací na podporu obchodu (ETPO) z 22 zemí, aby se zúčastnili v pořadí 51. pracovního setkání.

31.05.2009

Nové webové stránky agentury CzechTrade a úspěch v anketě WebTop100, v níž CzechTrade obsadil čtvrté místo v kategorii Obchod a prodej.

2010
31.05.2010

Začíná vycházet elektronický newsletter pro klienty Exportního klubu CzechTrade.

31.05.2010

Je založeno oddělení klíčových klientů.

31.05.2010

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace financovaného z prostředků EU je realizován projekt „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009–2012“.

2011
31.05.2011

nový CzechTrade

31.05.2011

Zaveden unikátní nástroj Trade Intelligence, kdy agentura CzechTrade na základě tvrdých statistických dat a výpočtů dojde ke zhodnocení vývoje zahraničního obchodu a konkurenceschopnosti firem ve vztahu ke konkrétnímu trhu.

31.05.2011

V rámci oblasti podpory 6.2 OPPI – Program Marketing je 19. 7. 2011 zahájen projekt „Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií“ (Vesmír).

31.05.2011

Značka CzechTrade respektive ochranné známky s ní související, je v dubnu 2012 oceněna na více než 57 mil. Kč.

2012
31.05.2012

K 1. srpnu dochází ke sjednocení zahraničních kanceláří agentur CzechTrade a CzechInvest a k jejich přímému řízení Ministerstvem průmyslu a obchodu.

31.05.2012

Schválena nová exportní strategie ČR pro období 2012-2020.

2013
31.05.2013

exportní balíčky

31.05.2013

CzechTrade nabízí své služby formou cenově zvýhodněných exportních balíčků.

31.05.2013

Spuštěn projekt Společná účast na specializovaných a výstavách a veletrzích v zahraničí 2013–2014 (SVV2).

31.05.2013

Vyhlášen projekt Design pro konkurenceschopnost 2013–2014.

31.05.2013

V rámci portálu BusinessInfo.cz je spuštěn nový subportál Zpravodajství pro export.

31.05.2013

CzechTrade spolupracuje s vydavatelstvím Economia na vydání 10 čísel exportního magazínu Český exportér.

2014
31.05.2014

1. července MPO převádí zahraniční kanceláře zpět pod agenturu CzechTrade.

31.05.2014

Portál BusinessInfo.cz prochází kompletním redesignem.

31.05.2014

MZV, MPO a CzechTrade otevírají na podzim 2014 v prostorách agentury CzechTrade Klientské centrum pro export a představují Katalog služeb jednotné zahraniční sítě.

31.05.2014

Je zřízena bezplatná linka pro Ukrajinu a speciál k sankcím v Rusku.

2015
31.05.2015

CzechTrade vydává Exportní průvodce – brožury k zajímavým a náročným teritoriím jako např. Maroko, Thajsko nebo Indie.

31.05.2015

Do portfolia služeb jsou oficiálně zařazeny incomingové akce Sourcing Days – setkání českých firem se zahraničními nákupčími (10 setkání během roku).

31.05.2015

CzechTrade se prezentuje v regionech – konference „Budoucnost českého exportu“.

31.05.2015

Zahraniční kancelář v Miláně se významně podílí na organizaci výstavy EXPO 2015 v Miláně.

31.05.2015

Navázána spolupráce s VŠE v oblasti stáží studentů v zahraničí.

31.05.2015

Realizuje se mediální kampaň „Dobyvatel“ s novým sloganem „Expert na váš export“.

31.05.2015

Poprvé se uskutečňuje večerní setkání s VIP klienty agentury CzechTrade (listopad, muzeum Kampa).

2016
31.05.2016

v novém kabátě

31.05.2016

Vytváří se a v září je nasazen nový jednotný vizuální styl.

31.05.2016

Je spuštěn nový program Šance pro úspěšný export jako motivace pro další exportéry (klienti, kteří na základě služby CT vyvezou, získávají za určitých podmínek další služby zdarma).

31.05.2016

Setkáváme se s firmami v regionech – série 13 exportních fór a projekt Exportní koučink.

31.05.2016

Intenzivně se pracuje se na nové verzi systému SINPRO.

2017
31.05.2017

rok 20. výročí agentury CzechTrade

Exportní úspěchy Czech Trade